ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

กราฟแสดงการใช้งบประมาณ

Chart.